Åtgärdat

En hotfix har applicerats och tjänsten ska nu vara stabilare.

Monitorering av tjänsten fortsätter för att säkerställa full funkionalitet.

Avatar for David
David
Undersöks

Just nu kan kunder som nyttjar vår Teams App uppleva problem att appen är långsam eller att man loggas ut automatiskt.

Felsökning pågår och sidan kommer att uppdateras när det finns ny information.

Avatar for David
David
Började kl:

Berörda komponenter
  • Add-ons
    • Teams Telephony