Problem med inloggning i samtalsinspelningsportalen

Åtgärdat
Åtgärdat

Stänger detta då problemet löstes den 23 november.

Avatar for Reidar
Reidar
Åtgärdas

Felet är åtgärdat och nu ska allt fungera igen. Vi kommer att monitorera detta ett tag framöver för att säkerställa så att alla kan logga in som vanligt.

Avatar for Reidar
Reidar
Identifierat

Felet är identifierat och tekniker jobbar på att lösa detta så fort som möjligt. Vi återkommer med mer info inom kort.

Avatar for Reidar
Reidar
Undersöks

Det är tyvärr fortfarande problem att logga in. Tekniker felsöker med högsta prioritet. Vi återkommer med mer information här så fort som möjligt.

Avatar for Reidar
Reidar
Uppdaterad

Felet är hittat, men vi har tyvärr ännu ingen beräknad klartid. Vi återkommer med mer info om detta under morgondagen.

Avatar for Reidar
Reidar
Uppdaterad

Felet är hittat, men vi har ännu ingen beräknad klartid. Mer info kommer inom kort.

Avatar for Reidar
Reidar
Identifierat

Felet är hittat, men vi har ännu ingen beräknad klartid. Mer info kommer inom kort.

Avatar for Reidar
Reidar
Undersöks

Det kan vara problem att logga in i portalen för samtalsinspelningar, tekniker jobbar på att lösa det.

Det är dock inga problem med själva inspelningsfunktionen, samtalen spelas in som vanligt.

Avatar for Reidar
Reidar
Började kl:

Berörda komponenter
  • Add-ons
    • Call recording