Åtgärdat

Stänger detta då problemet löstes 5 januari 2024 kl. 23:45.

Avatar for Reidar
Reidar
Åtgärdas

Det ska nu inte längre vara några samtalsproblem. Vi fortsätter monitorera trafiken tills vidare.

Avatar for Reidar
Reidar
Uppdaterad

Problemet är identifierat.

Avatar for Reidar
Reidar
Undersöks

Just nu kan det förekomma problem med inkommande och utgående samtal. Tekniker felsöker.

Avatar for Reidar
Reidar
Började kl:

Berörda komponenter
  • Operatörstjänster
    • Dstny