Planerat underhåll // Planned maintenence

2 hours och 30 minutes
Klart
Klart

Underhållet är nu klar. Tack för ditt tålamod.

Pågående

Den planerade underhållet pågår nu. Vi kommer att hålla er uppdaterade om våra framsteg.

Planerat arbete

Vi vill informera dig om ett planerat underhållsarbete som kommer att påverka MyAdmin.

Berörda funktioner: Under underhållsarbetet kommer det inte gå att lägga upp nya abonnemang eller göra ändringar på abonnemang i MyAdmin


We would like to inform you about a planned maintenance work that will affect MyAdmin.

Affected functions: During the planned maintenance work it will not be possible to make changes to subscriptions or add new subscriptions in MyAdmin.

Avatar for David
David
Började kl:

Berörda komponenter
  • Integrationer
    • MyAdmin