Planerat underhåll MyAdmin och Tools // Planned maintenence MyAdmin and Tools

onsdag, 5 juni 1 hour
Klart
Klart

Underhållet är nu klar. Tack för ditt tålamod.

Pågående

Den planerade underhållet pågår nu. Vi kommer att hålla er uppdaterade om våra framsteg.

Planerat arbete

Vi vill informera dig om ett planerat underhållsarbete som kommer att påverka tjänsten MyAdmin och Tools.

Datum och tid för underhållet: 2024-06-05 17:00 CEST

Berörda funktioner: Arbetet innefattar en uppgradering av infrastrukturen för bägge sidor. Efter arbetet är klart kommer MyAdmin och Tools inte vara nåbart under en ca 5-10 minuters period.

Tack för er förståelse.

We would like to inform you about a planned maintenance work that will affect the service MyAdmin and Tools.

Date and time of maintenance: 2024-06-05 17:00 CEST

Affected functions: The work includes an upgrade of the infrastructure for both sides. After the work is finished, MyAdmin and Tools will not be reachable for a period of about 5-10 minutes.

Thank you for your understanding

Avatar for Willem
Willem
Började kl:

Berörda komponenter
  • Integrationer
    • MyAdmin