Pågående driftstörning Dstny abonnemang // Ongoing service disruption Dstny subscriptions

Åtgärdat
Åtgärdat

Vår nätleverantör är klar med bägge arbeten, tack för ert tålamod.


Our mobile network provider is finished with both works, thank you for your patience.

Avatar for Willem
Willem
Uppdaterad

Vår mobil nätleverantör kommer att genomföra ett arbete i två etapper för att åtgärda problemet som inträffade den 23 maj 2024.

Natten mellan den 27:e - 28:e från 23:00-06:00 genomförs steg 1 Natten mellan den 29:e - 30:e från 23:00-06:00 genomförs steg 2

Arbetet kommer inte att påverka samtal negativt.


Our mobile network provider will carry out work in two stages to address the issue that occurred on May 23, 2024.

Stage 1 will take place during the night of May 27 to May 28 from 11:00 PM to 6:00 AM. Stage 2 will take place during the night of May 29 to May 30 from 11:00 PM to 6:00 AM.

The work will not negatively affect calls.

Avatar for Willem
Willem
Identifierat

Efter en djupare felsökning hos vår nätleverantör har vi kunnat identifiera ett fel som orsakade problemet på morgonen den 23 maj 2024.

Vi inväntar nu att detta ska åtgärdas.


After a deeper investigation with our network provider, we have identified an issue that caused the problem on the morning of May 23, 2024.

We are now awaiting its resolution.

Avatar for Willem
Willem
Undersöks

Vi vill informera dig om en pågående driftstörning som påverkar Dstny abonnemang.

Symptom: Just nu så kan man uppleva problem med tysta samtal om han har Dstny som operatör.

Beräknad åtgärdstid: Vi har ingen uppskattad åtgärdstid för tillfället.

Vi ber om ursäkt för det inträffade felet och arbetar aktivt för att åtgärda det så snabbt som möjligt. Vi återkommer med en uppdatering inom kort. Tack för ert tålamod.


We want to inform you about an ongoing service disruption affecting Dstny subscriptions.

Symptoms: Currently, you may experience issues with silent calls if you have Dstny as your operator.

Estimated resolution time: We do not have an estimated resolution time at the moment.

We apologize for the inconvenience and are actively working to resolve it as quickly as possible. We will provide an update shortly. Thank you for your patience.

Avatar for David
David
Började kl:

Berörda komponenter
  • Operatörstjänster
    • Dstny