Planerat underhåll 2G, 3G och 4G i Karlskrona // Planned maintenence 2G, 3G and 4G in Karlskrona

fredag, 7 juni 9 hours
Klart
Klart

Underhållet är nu klar. Tack för ditt tålamod.

Pågående

Den planerade underhållet pågår nu. Vi kommer att hålla er uppdaterade om våra framsteg.

Planerat arbete

Vi vill informera dig om ett planerat underhållsarbete som kommer att påverka 2G, 3G och 4G i Karlskrona.

Datum och tid för underhållet: 2024-06-07 07:00 CEST t.om 2024-06-07 16:00 CEST

Berörda funktioner:

Under arbetet kan det vara svårt att nå 2G-, 3G- och 4G-nätet.

We would like to inform you about a planned maintenance work that will affect service 2G, 3G and 4G in Karlskrona.

Date and time of maintenance: 2024-06-07 07:00 CEST t.om 2024-06-07 16:00 CEST

Affected functions: During the maintenance it can be hard to reach 2G-, 3G and 4G-network.

Avatar for David
David
Började kl:

Berörda komponenter
  • Operatörstjänster
    • Dstny