Pågående driftstörning mobilabonnemang // Ongoing service disruption mobil services

Åtgärdat
Åtgärdat

Vi kan nu bekräfta att problemen åtgärdas av att uppdatera till iOS 17.5

Tack för ert tålamod!


We can now confirm that the update to iOS 17.5 has resolved the issues.

Thank you for your patience!

Avatar for David
David
Åtgärdas

Apple har nu släppt iOS 17.5 som åtgärdar grundproblemet.

Till följd till av denna uppdatering så försvinner den temporära lösningen för användare med iOS 17.4.1.

Detta leder till att tidigare drabbade användare inte kommer kunna nyttja mobildata förrän man uppdaterar till iOS 17.5.


Apple has now released iOS 17.5, which fixes the underlying issue.

As a result of this update the temporary workaround for users with iOS 17.4.1 will no longer be effective.

This means that previously affected users will not be able to use mobile data until they update to iOS 17.5.

Avatar for David
David
Uppdaterad

Problemen visar sig fortfarande och vi inväntar fortsatt svar från Apple gällande problemen efter uppdatering till iOS 17.4.1.

Sidan uppdateras så snart vi har ny information.

Tack för ert tålamod.


The issues persist, and we are still awaiting further response from Apple regarding the problems following the update to iOS 17.4.1.

The page will be updated as soon as we have new information.

Thank you for your patience.

Avatar for David
David
Identifierat

Vi vill informera dig om en pågående driftstörning som påverkar mobilabonnemang .

Symptom: En del av de användare som uppdaterat till 17.4.1 upplever problem med MMS samt VoLTE (samtal över 4g nätverk).

Beräknad åtgärdstid: Vi har ingen uppskattad åtgärdstid för tillfället, då vi inväntar svar från Apple.

Vi ber om ursäkt för det inträffade felet och arbetar aktivt för att åtgärda det så snabbt som möjligt. Vi återkommer med en uppdatering inom kort. Tack för ert tålamod.


We would like to inform you about an ongoing service disruption affecting mobil services.

Symptoms: Some of the users who updated to 17.4.1 experience problems with MMS and VoLTE (calls over 4g network).

Estimated time for resolution: We do not have an estimated time of resolution at this moment, as we await a response from Apple.

We apologize for the inconvenience and are actively working to resolve the disruption as quickly as possible. We will provide an update shortly. Thank you for your patience.

Avatar for Willem
Willem
Började kl:

Berörda komponenter
  • Operatörstjänster
    • Dstny