Pågående driftstörning Call Recording // Ongoing service disruption Call Recording

Åtgärdat
Åtgärdat

Efter en längre monitoreringsperiod har vår underleverantör kunna bekräfta att samtliga fel som har upplevts har nu åtgärdats och de kan se att tjänsten fungerar som menat. Vi ber om ursäkt för detta har inträffat och tackar för ert tålamod.


After a longer monitoring period, our subcontractor has been able to confirm that all issues that have been experienced have now been fixed and they can see that the service is working as intended. We apologize that this has occurred and thank you for your patience.

Avatar for Willem
Willem
Åtgärdas

Vår underleverantör har åtgärdat grundproblemen som har påverkat tjänsten senaste veckorna. Med det håller dem på att nära övervaka tjänsten för att säkerställa allting fungerar som menat.

Sidan uppdateras så snart vi har mer information.


Our subcontractor has fixed the basic problems that have affected the service in recent weeks. With that, they are closely monitoring the service to ensure everything is working as intended.

The page will be updated as soon as we have more information.

Avatar for Willem
Willem
Uppdaterad

Teknikerna fortsätter felsökning med hög prioritet, det man kunnat fastställa är att det just nu sker en fördröjning. Av den information vi fått så har vissa samtal som felanmälts blivit tillgängliga i portalen, men med en markant fördröjning innan de är synliga.

Just nu ligger teknikernas fokus på att åtgärda fördröjningen för att kunna rikta in sig på samtal som potentiellt kan saknas. (Vi har inte fått det bekräftat att samtal saknas i nuläget)

Vi har fortsatt hög prioritet på incidenten och återkommer så snart vi har mer information.


The technicians are continuing troubleshooting with high priority, what they have been able to determine is that there is currently a delay. From the information we have received, some calls that have been reported as errors have become available in the portal, but with a significant delay before they are visible.

Right now, the technicians' focus is on fixing the delay to be able to target calls that could potentially be missed. (We have not received confirmation that calls are missing at the moment)

We continue to have a high priority on the incident and will get back to you as soon as we have more information.

Avatar for Willem
Willem
Undersöks

Vi vill informera dig om en pågående driftstörning som påverkar Call Recording.

Symptom: Vi upplever för närvarande problem med samtalsinspelningar, vilket kan resultera i att inspelningar inte sparas som förväntat. Vår underleverantör felsöker tjänsten.

Beräknad åtgärdstid: Vi kan för närvarande inte ange en förväntad åtgärdstid.

Vi ber om ursäkt för det besvär detta kan medföra och tackar för ert tålamod.

We would like to inform you about an ongoing service disruption affecting Call Recording.

Symptoms: We are currently experiencing issues with call-recordning, which may result in recordings not being saved as expected. Our subcontractor is troubleshooting and addressing the issue.

Estimated time for resolution: At the moment, we do not have an expected time for resolution.

We apologize for any inconvenience this may cause and appreciate your patience.

Avatar for Willem
Willem
Började kl:

Berörda komponenter
  • Add-ons
    • Call recording