Problem att administrera mobilabonnemang / Problems administering mobile subscriptions

Åtgärdat
Åtgärdat

Vi stänger detta då allt är löst nu. Skulle något problem kvarstå, ta kontakt med vår support så hjälper vi er.

We are closing this as everything is resolved now. Should any problem persist, contact our support and we will help you.

Avatar for Reidar
Reidar
Uppdaterad

Ändringar av mobilabonnemang gjorda under störningen är uppköade och kommer att genomföras.

Changes to mobile subscriptions made during the disruption are queued and will be implemented.

Avatar for Reidar
Reidar
Åtgärdas

Detta är nu åtgärdat och det går att administrera mobilabonnemang i adminportalen: admin.dstny.se

This has now been fixed and it is possible to administer mobile subscriptions in the admin portal: admin.dstny.se

Avatar for Reidar
Reidar
Undersöks

För tillfället är det problem att administrera mobilabonnemang i vår adminportal: admin.dstny.se. Tekniker felsöker detta med hög prioritet och vi återkommer med mer information om detta inom kort.

At the moment there is a problem administering mobile subscriptions in our admin portal: admin.dstny.se. Technicians are troubleshooting this with high priority and we will return with more information on this shortly.

Avatar for Reidar
Reidar
Började kl:

Berörda komponenter
  • Växeltjänster
    • MyDstny