Planerat underhåll // Planned maintenence

måndag, 27 maj 6 hours
Klart
Klart

Underhållet är nu klar. Tack för ditt tålamod.

Pågående

Den planerade underhållet pågår nu. Vi kommer att hålla er uppdaterade om våra framsteg.

Planerat arbete

Vi vill informera dig om ett planerat underhållsarbete som kommer att påverka Dstny som operatör. Datum och tid för underhållet: 2024-05-27 00:00 - 06:00 CEST

Berörda funktioner: Under denna period kan man uppleva mindre störningar på sina samtal om man nyttjar Dstny som operatör.


We would like to inform you about a planned maintenance work that will affect service Dstny as an operator.

Date and time of maintenance: 2024-05-27 00:00 - 06:00 CEST

Affected functions: During this period users may experience minor disturbances with their calls if they use Dstny as an operator.

Avatar for David
David
Började kl:

Berörda komponenter
  • Operatörstjänster
    • Dstny