Pågående driftstörning Dstny 2G/4G i Växjö & Alvesta // Ongoing service disruption Dstny 2G/4G in Växjö & Alvesta

Åtgärdat
Åtgärdat

Grundproblemet ska nu vara löst och man ska åter kunna ringa utgående samtal, motta inkommande samtal och använda mobildata i Växjö & Alvesta.


The issue has now been resolved. Incoming and outgoing calls and mobile data will now be functional again in Växjö & Alvesta.

Avatar for David
David
Undersöks

Vi vill informera dig om en pågående driftstörning som påverkar 2G och 4G i Växjö & Alvesta

Symptom: Om man använder Dstny abonnemang kan man uppleva problem med att ringa och surfa i området.

Beräknad åtgärdstid: Felsökning pågår med högsta möjliga prioritet. Vi har just nu ingen uppskattad lösningstid.

Vi ber om ursäkt för det inträffade felet och arbetar aktivt för att åtgärda det så snabbt som möjligt. Vi återkommer med en uppdatering inom kort. Tack för ert tålamod.


We would like to inform you about an ongoing service disruption affecting 2G and 4G in Växjö and Alvesta.

Symptoms: If you use a Dstny subscription you may experience problems with incoming and outgoing calls. You may also experience problems with mobile data in the area.

Estimated resolution time: Troubleshooting is ongoing with the highest possible priority. We currently do not have an estimated time for resolution.

We apologize for the inconvenience and are actively working to resolve the disruption as quickly as possible. We will provide an update shortly. Thank you for your patience.

Avatar for David
David
Började kl:

Berörda komponenter
  • Operatörstjänster
    • Dstny