Planerat underhåll // Planned maintenence

6 hours
Klart
Klart

Underhållet är nu klar. Tack för ditt tålamod.

Pågående

Den planerade underhållet pågår nu. Vi kommer att hålla er uppdaterade om våra framsteg.

Planerat arbete

Vi vill informera dig om ett planerat underhållsarbete som kommer att påverka Dstnys mobilnummer samt fastnätsnummer. Underhållsarbetet kommer att utföras på tisdag mellan 02:00 och 05:00. För minimal påverkan på tjänsterna kommer trafiken tillfälligt att omdirigeras tidigare på måndag kväll. Påverkan för detta ska vara minimal men det kan förekomma kortare avbrott i er tjänst.

Datum och tid för underhållet: 2024-05-06 23:00 - 2024-05-07 05:00

Berörda funktioner: Utgående och inkommande samtal på mobilnummer samt fastnätsnummer.


We want to inform you about a planned maintenance work that will affect Dstny's mobile and landline numbers. The maintenance work will be carried out on Tuesday between 02:00 and 05:00. To minimize the impact on the services, traffic will be temporarily redirected earlier on Monday evening. The impact of this should be minimal, but there may be brief interruptions in your service.

Date and time for the maintenance: 2024-05-06 23:00 - 2024-05-07 05:00

Affected features: Outgoing and incoming calls on mobile and landline numbers.

Avatar for David
David
Började kl:

Berörda komponenter
  • Operatörstjänster
    • Dstny