Pågående driftstörning MyAdmin // Ongoing service disruption MyAdmin

Åtgärdat
Åtgärdat

Problemet är nu åtgärdat och vi kan bekräfta full funktionalitet.

Tack för ditt tålamod.


The problem is now resolved and we can confirm full functionality.

Thanks for your patience.

Avatar for Willem
Willem
Undersöks

Vi vill informera dig om en pågående driftstörning som påverkar MyAdmin (admin.dstny.se).

Symptom: Användare som läggs upp med framtida startdatum startas inte på önskat datum och går inte att redigera. Användare som läggs upp med dagens startdatum påverkas inte.

Beräknad åtgärdstid: Vi har ingen uppskattad åtgärdstid för tillfället.

Vi ber om ursäkt för det inträffade felet och arbetar aktivt för att åtgärda det så snabbt som möjligt. Vi återkommer med en uppdatering inom kort. Tack för ert tålamod.


We would like to inform you about an ongoing service disruption affecting MyAdmin (admin.dstny.se).

Symptoms: Users created with a future start date do not start correctly on the given date and cannot be edited. Users created with today's start date are not affected.

Estimated time for resolution: There's currently no estimated time for resolution.

We apologize for the inconvenience and are actively working to resolve the disruption as quickly as possible. We will provide an update shortly. Thank you for your patience.

Avatar for Ottilia
Ottilia
Började kl:

Berörda komponenter
  • Integrationer
    • MyAdmin