Återhämning efter driftstörning på flertalet tjänster // Recovery after disruption on multiple services

Åtgärdat
Åtgärdat

Efter längre monitorering av tjänsterna kan vi se att allt har stabiliserat sig. Tack för ditt tålamod.


fter longer monitoring of the services, we can see that everything has stabilized. Thanks for your patience.

Avatar for Willem
Willem
Åtgärdas

Vi vill informera dig om ett kortare avbrott som påverkar flertalet tjänster.

Symptom: Under senaste 2-3 timmarna så kan man upplevt problem med att använda sig av tjänster som Teams connect, MyAdmin och MyDstny.

Våra utvecklare har identifierat problemet och fortsätter att monitorera tjänsterna stabilitet.

Vi ber om ursäkt för det inträffade felet och arbetar aktivt för att stabilisera det så snabbt som möjligt. Tack för ert tålamod.


We would like to inform you about an ongoing service disruption affecting multiple services.

Symptoms: During the last 2-3 hours, you may experience problems using services such as Teams connect, MyAdmin and MyDstny.

Our developers have identified the issue and will continue to monitor the services stability.

We apologize for the error that occurred and are actively working to stabilize it as quickly as possible. Thank you for your patience.

Avatar for Willem
Willem
Började kl:

Berörda komponenter
  • Växeltjänster
    • MyDstny
  • Add-ons
    • Teams Telephony
  • Integrationer
    • MyAdmin