Pågående driftstörning Dstny SIM-kort // Ongoing service disruption Dstny SIM-card

Åtgärdat
Åtgärdat

Problemet med att SIM-korts byten inte genomförs har åtgärdats och vi kan nu bekräfta att funktionen är åter i bruk.

Vi tackar för ert tålamod.

Avatar for Willem
Willem
Identifierat

Vi vill informera dig om en pågående problem som påverkar Dstny SIM-kort.

Symptom: Just nu har vi problem med att utföra SIM-korts byten på existerande abonnemang.

Beräknad åtgärdstid: Vi har ingen uppskattad åtgärdstid för tillfället.

Vi ber om ursäkt för det inträffade felet och arbetar aktivt för att åtgärda det så snabbt som möjligt. Vi återkommer med en uppdatering inom kort. Tack för ert tålamod.


We would like to inform you about an ongoing service issue affecting Dstny SIM-card.

Symptoms: Right now we are having problems performing SIM-card changes on existing subscriptions.

Estimated time for resolution: We do not have an estimated time when this will be resolved at the moment.

We apologize for the inconvenience and are actively working to resolve the disruption as quickly as possible. We will provide an update shortly. Thank you for your patience.

Avatar for Willem
Willem
Började kl:

Berörda komponenter
  • Operatörstjänster
    • Dstny