Åtgärdat
Åtgärdat

Vi har nu löst problemet. Tack för ditt tålamod.

Avatar for David
David
Åtgärdas

Vi har gjort en åtgärd och monitorerar samt testar för att säkerställa funktion.

Avatar for David
David
Identifierat

Vi har kunnat bekräfta vart felet ligger och tekniker arbetar skyndsamt med åtgärd.

Avatar for David
David
Undersöks

Just nu kan kunder uppleva problem med utgående och inkommande samtal.

Tekniker felsöker med hög prioritet.

Vi kommer att uppdatera löpande med ny information.

Avatar for David
David
Började kl:

Berörda komponenter
  • Växeltjänster
    • Sköndal