Just nu kan det vara problem att ta emot samtal // Right now there may be problems receiving calls (GBG)

Åtgärdat
Åtgärdat

Problemet är åtgärdat, tekniker monitorerar trafiken med extra prioritet ett tag framöver.

The problem has been fixed, technicians are monitoring the traffic with extra priority for a while to come.

Avatar for Reidar
Reidar
Åtgärdas

Problemet är åtgärdat, tekniker monitorerar trafiken med extra prioritet ett tag framöver.

The problem has been fixed, technicians are monitoring the traffic with extra priority for a while to come.

Avatar for Reidar
Reidar
Identifierat

Tekniker jobbar med högsta prio på att lösa detta och det beräknas vara åtgärdat inom kort. Mer info kommer löpande.

Technicians are working with the highest priority on solving this and it is expected to be fixed shortly. More information will be forthcoming.

Avatar for Reidar
Reidar
Undersöks

Tekniker jobbar med högsta prio på att lösa detta och det beräknas vara åtgärdat inom kort. Mer info kommer löpande.

Technicians are working with the highest priority on solving this and it is expected to be fixed shortly. More information will be forthcoming.

Avatar for Reidar
Reidar
Började kl:

Berörda komponenter
  • Växeltjänster
    • Stockholm (fd. Göteborg)