Problem med MyAdmin (admin.dstny.se)

Åtgärdat
Åtgärdat

Problemet ska nu ha blivit åtgärdat. Tack för ditt tålamod.

Avatar for David
David
Identifierat

Felet har identifierats och det arbetas på en lösning.

Avatar for David
David
Undersöks

Just nu kan det vara problem att logga in i MyAdmin.

Tekniker är medvetna om detta fel och det felsöks med hög prioritet.

Vi uppdaterar löpande med ny information.

Avatar for David
David
Började kl:

Berörda komponenter
  • Integrationer
    • MyAdmin