Pågående driftstörning Dstny- och Telenor-abonnemang // Ongoing service disruption Dstny- and Telenor-subscriptions

Åtgärdat
Åtgärdat

Problemen med samtalskvalitet samt tysta samtal ska ha blivit åtgärdat. Vi fick en klarrapport igår vid 17:15.

Tack för ert tålamod.


The problems with quality of calls and silent calls has been resolved. We could confirm this at 17:15 yesterday.

Thank you for your patience.

Avatar for David
David
Undersöks

Vi vill informera dig om en pågående driftstörning som påverkar våra och Telenors abonnemang.

Symptom: Kunder kan uppleva problem med samtalskvalitet samt tysta samtal.

Beräknad åtgärdstid: Vi har ingen uppskattad lösningstid för tillfället men problemet felsöks med hög prioritet.

Vi ber om ursäkt för det inträffade felet och arbetar aktivt för att åtgärda det så snabbt som möjligt. Vi återkommer med en uppdatering inom kort. Tack för ert tålamod.


We would like to inform you about an ongoing service disruption affecting ours and Telenors subscriptions.

Symptoms: Customers can experience problems with quality of calls and silent calls.

Estimated time for resolution: We currently have no estimated time of resolution but the problem is being looked at with high priority.

We apologize for the inconvenience and are actively working to resolve the disruption as quickly as possible. We will provide an update shortly. Thank you for your patience.

Avatar for David
David
Började kl:

Berörda komponenter
  • Växeltjänster
    • Softphone
  • Operatörstjänster
    • Telenor
    • Dstny