Pågående driftstörning MyAdmin // Ongoing service disruption MyAdmin

Åtgärdat
Åtgärdat

Problemet med abonnemangsfliken är nu klarrapporterat och vi kan bekräfta full funktionalitet.

The issue is now resolved and we can confirm full functionality.

Avatar for Ottilia
Ottilia
Åtgärdas

Vi kan se att funktionaliteten för abonnemangsfliken är återställd och inväntar en slutgiltig klarrapport från våra tekniker.

The subscription tab is back and we are currently waiting for a final confirmation from our technicians that the issue is resolved.

Avatar for Ottilia
Ottilia
Undersöks

Vi vill informera dig om en pågående driftstörning som påverkar MyAdmin (admin.dstny.se).

Symptom: Abonnemangsfliken saknas i MyAdmin.

Beräknad åtgärdstid: Vi har ingen uppskattad åtgärdstid för tillfället

Vi ber om ursäkt för det inträffade felet och arbetar aktivt för att åtgärda det så snabbt som möjligt. Vi återkommer med en uppdatering inom kort. Tack för ert tålamod.


We would like to inform you about an ongoing service disruption affecting MyAdmin (admin.dstny.se).

Symptoms: The Subscriptions tab is currently missing in MyAdmin.

Estimated time for resolution: We do not currently have an estimate for when the problem will be resolved

We apologize for the inconvenience and are actively working to resolve the disruption as quickly as possible. We will provide an update shortly. Thank you for your patience.

Avatar for Ottilia
Ottilia
Började kl:

Berörda komponenter
  • Integrationer
    • MyAdmin