Pågående driftstörning MyDstny // Ongoing service disruption MyDstny

Åtgärdat
Åtgärdat

Vi har nu löst problemet. Tack för ditt tålamod.


We have now resolved the problem. Thanks for your patience.

Avatar for Willem
Willem
Åtgärdas

Vi har sett förbättringar i funktionalitet av tjänsten. Vi kommer fortsätta övervaka tjänsten under eftermiddagen.

Tack för er förståelse.

We have seen improvements in functionality of the service. We will continue to monitor the service during the afternoon.

Thank you for your understanding.

Avatar for Willem
Willem
Undersöks

Vi vill informera dig om en pågående driftstörning som påverkar MyDstny .

Symptom: Just nu kan man uppleva problem med anslutningen mot MyDstny, du kan uppleva fördröjningar i applikationen. Detta felsöks med hög prioritering.

Beräknad åtgärdstid: Vi har ingen uppskattad åtgärdstid för tillfället.

Vi ber om ursäkt för det inträffade felet och arbetar aktivt för att åtgärda det så snabbt som möjligt. Vi återkommer med en uppdatering inom kort. Tack för ert tålamod.


We would like to inform you about an ongoing service disruption affecting MyDstny .

Symptoms: Right now you may experience problems with the connection to MyDstny, you may experience delays in the application. This is being investigated with high priority.

Estimated time for resolution: We do not have an estimated time of resolution at this time.

We apologize for the inconvenience and are actively working to resolve the disruption as quickly as possible. We will provide an update shortly. Thank you for your patience.

Avatar for Willem
Willem
Började kl:

Berörda komponenter
  • Växeltjänster
    • MyDstny