Pågående driftstörning MyAdmin // Ongoing service disruption MyAdmin

Åtgärdat
Åtgärdat

Efter längre monitorering av tjänsterna kan vi se att allt har stabiliserat sig. Tack för ditt tålamod.


After longer monitoring of the services, we can see that everything has stabilized. Thanks for your patience.

Avatar for Willem
Willem
Åtgärdas

Vi har löst kärnproblemet och ser tjänsten återhämta sig, vi kommer att fortsätta att övervaka tjänsten.


We have resolved the core issue and are seeing the service recover, we will continue to monitor the service.

Avatar for Willem
Willem
Undersöks

Vi vill informera dig om en pågående driftstörning som påverkar MyAdmin

Beräknad åtgärdstid: Vi har ingen uppskattad lösningstid för tillfället.

Vi ber om ursäkt för det inträffade felet och arbetar aktivt för att åtgärda det så snabbt som möjligt. Vi återkommer med en uppdatering inom kort. Tack för ert tålamod.


We would like to inform you about an ongoing service disruption affecting MyAdmin

Estimated time for resolution: We currently have no estimated time for resolution.

We apologize for the inconvenience and are actively working to resolve the disruption as quickly as possible. We will provide an update shortly. Thank you for your patience.

Avatar for David
David
Började kl:

Berörda komponenter
  • Integrationer
    • MyAdmin