Planerat underhåll Call Recording // Planned maintenence Call Recording

onsdag, 17 april 5 hours
Komplett
Komplett

Underhållet är nu klar. Tack för ditt tålamod.

På gång

Den planerade underhållet pågår nu. Vi kommer att hålla er uppdaterade om våra framsteg.

Planerad

Vi vill informera dig om ett planerat underhållsarbete som kommer att påverka Call Recording.

Datum och tid för underhållet: 2024-04-17 00:00 - 05:00

Berörda funktioner: Under den angivna perioden kan sidan https://recording.dstny.se/ vara onåbar. Alla samtal kommer fortsatt att spelas in och vara tillgängliga på hemsidan efter underhållet.

Nya funktioner efter uppdatering: Arbetet är en del av den regelbundna infrastrukturunderhållsplanen för att säkerställa att servrarna hålls uppdaterade med alla patchar, vilket i sin tur förbättrar servrarnas funktionalitet och stärker deras säkerhet i enlighet med ISO27001-standarderna.

Den kommande underhållsaktiviteten är planerad att inkludera patchning av servrar, vilket kommer att kräva en omstart efter att alla uppdateringar har installerats framgångsrikt.

We would like to inform you about a planned maintenance work that will affect service Call Recording.

Date and time of maintenance: 2024-04-17 00:00 - 05:00

Affected functions: During the specified period https://recording.dstny.se/ may be unreachable. All calls will continue to be recorded and available on the website after the maintenance.

New functions after update: This is part of the regular Infrastructure maintenance plan to ensure the servers remain up to date with all patches, which in turn enhances server functionality and reinforces their security in compliance with ISO27001 standards.

The upcoming maintenance activity is scheduled to include the patching of servers, which will require a reboot after all updates have been successfully installed.

Avatar for David
David
Började kl:

Berörda komponenter
  • Add-ons
    • Call recording