Planerat underhåll // Planned maintenence

söndag, 14 april 7 hours
Komplett
Komplett

Underhållet är nu klar. Tack för ditt tålamod.

På gång

Den planerade underhållet pågår nu. Vi kommer att hålla er uppdaterade om våra framsteg.

Planerad

Vi vill informera dig om ett planerat underhållsarbete som kommer att påverka era funktioner i växelplattformen.

Datum och tid för underhållet: 2024-04-14 05:00 - 12:00 CEST

Berörda funktioner: Vi gör en uppdatering på vår plattform för att förbättra funktionalitet och stabilitet. Under den angivna perioden kan man uppleva kortare avbrott i sina tjänster.

Nya funktioner i kommande release: Efter uppdateringen kommer man nu kunna styra vilket nummer man visar vid utgående samtal baserat på sin hänvisning i växeln. Önskar du eller dina kollegor att aktivera detta så är ni välkomna att kontakta vår support på support@dstny.se.

Teams-telefoni förbättras även i och med uppdateringen för att fortsatt öka funktionaliteten och användarvänligheten.

We would like to inform you about a planned maintenance work that will affect your switchboard services.

Date and time of maintenance: 2024-04-14 05:00 - 12:00 CEST

Affected functions: We are updating our platform to enhance functionality and stability. During the specified period, users may experience brief interruptions in their services.

New features in upcoming release: After the update, you will now be able to control your caller-ID for outgoing calls based on your activity. If you or your colleagues wish to activate this feature, please contact our support at support@dstny.se.

Teams telephony is also enhanced with this update to further improve functionality and user-friendliness.

Avatar for David
David
Började kl:

Berörda komponenter
  • Växeltjänster
    • Sköndal
    • Stockholm (fd. Göteborg)