Åtgärdat

Stänger detta som löst då felet avhjälptes ca. kl. 16:40. Monitoreringen fortsätter dock.

Avatar for Reidar
Reidar
Åtgärdas

En rättning har tidigare gjorts av tekniker vilket medfört att läget nu är stabilt och ingen bör längre uppleva problem, monitorering fortsätter.

Avatar for Reidar
Reidar
Identifierat

Tekniker har lokaliserat felet och problemen börjar minska.

Avatar for Reidar
Reidar
Undersöks

Just nu kan kunder med Telenor eller Dstny som operatör uppleva samtalsproblem.

Tekniker felsöker med hög prioritet.

Vi uppdaterar löpande med mer information.

Avatar for Reidar
Reidar
Började kl:

Berörda komponenter
  • Operatörstjänster
    • Telenor
    • Dstny