Problem med samtal i 4G / Problems with calls in 4G

Åtgärdat
Åtgärdat

Störningen rapporterades åtgärdad klockan15:20 idag.

The disturbance was reported as resolved at 15:20 today.

Avatar for Reidar
Reidar
Uppdaterad

Allt ser ut att fungera igen, problemet med saknat ljud med VoLTE är nu också åtgärdat. Tekniker monitorerar fortfarande telefontrafiken.

Everything seems to be working again, the issue of missing audio with VoLTE is now also fixed. Technicians are still monitoring the phone traffic.

Avatar for Reidar
Reidar
Uppdaterad

Överlag börjar allt se bra ut nu gällande fungerande samtal, men det kan förekomma problem med att ljud saknas om VoLTE är aktiverat.

Mer information kommer löpande.

Overall, everything is starting to look good now in terms of working calls, but there may be issues with missing audio if VoLTE is enabled.

More information will be forthcoming.

Avatar for Reidar
Reidar
Uppdaterad

Om det fortfarande skulle vara problem att ringa och man behöver ringa SOS 112; plocka ut simkortet ur mobiltelefonen så ska det fungera. Eventuellt kan en omstart av mobiltelefonen behövas.

Mer information kommer löpande.

If it would still be a problem to call and you need to call SOS 112; remove the sim card from the mobile phone and it should work. A restart of the mobile phone may be necessary.

More information will be forthcoming.

Avatar for Reidar
Reidar
Åtgärdas

Telefontrafiken börjar komma igång efter teknikers åtgärder. Det kan dock fortfarande förekomma störningar.

Mer information kommer löpande.

The telephone traffic begins to resume after the technician's actions. However, interference may still occur.

More information will be forthcoming.

Avatar for Reidar
Reidar
Uppdaterad

Mobildata och SMS drabbas inte av den här störningen, det är dock fortfarande problem med samtal.

Mer information kommer löpande.

Mobile data and SMS are not affected by this disruption, however there are still problems with calls.

More information will be forthcoming.

Avatar for Reidar
Reidar
Uppdaterad

Tekniker felsöker med högsta prioritet.

Mer information kommer löpande.

Technicians are troubleshooting with highest priority.

More information will be forthcoming.

Avatar for Reidar
Reidar
Identifierat

Samtal över 2G/3G ska fungera, inaktivera (om möjligt) 4G i din enhet.

Calls over 2G/3G should work, disable (if possible) 4G in your device.

Avatar for Reidar
Reidar
Undersöks

Telenor har för närvarande en driftstörning gällande samtal i 4G. Tekniker felsöker. Mer info kommer löpande.

Telenor currently has an operational disruption regarding calls in 4G. Technicians are troubleshooting. More information will be forthcoming.

Avatar for Reidar
Reidar
Började kl:

Berörda komponenter
  • Operatörstjänster
    • Telenor