Förändring av DNS

söndag, 18 februari 1 hour
Klart
Klart

Underhållet är nu klar. Tack för ditt tålamod.

Pågående

Den planerade underhållet pågår nu. Vi kommer att hålla er uppdaterade om våra framsteg.

Planerat arbete

På kvällen den 18:e Februari kommer vi uppdatera vår DNS, under denna uppdatering kan man uppleva ett kortare avbrott för bordstelefoner. Då enheterna försöker koppla upp sig mot den förra DNS:en efter uppdateringen är gjord.

Uppdateringen kommer bara påverka kunder som är kopplade mot bc2.dstny.se och efter uppdateringen är klar rekommenderar vi att man ska starta om sina bordstelefoner, då de kan tappa sin anslutning efter uppdateringen är klar.

I tidigare kommunikation har vi uppmanat att man som kund ska uppdatera sin brandvägg mot vår senaste dokumentation. Har man inte gjort detta så rekommenderar vi starkt att man gör detta innan den 18:e Februari. Man kan hitta dokumentationen nedan under avancerade inställningar, de adresser med kommentar "Stockholm" är de aktuella adresserna.

https://www.dstny.se/kunskapsbank/for-administratorer/dstny-firewall-settings/

Avatar for Willem
Willem
Började kl:

Berörda komponenter
  • Växeltjänster
    • Stockholm (fd. Göteborg)