Planerat underhåll // Planned maintenence

måndag, 29 april 6 hours
Komplett
Komplett

Underhållet är nu klar. Tack för ditt tålamod.

På gång

Den planerade underhållet pågår nu. Vi kommer att hålla er uppdaterade om våra framsteg.

Planerad

Vi vill informera dig om ett planerat underhållsarbete som kommer att påverka tjänsten Dstny mobil operatör.

Datum och tid för underhållet: 2024-04-29 00:00 – 06:00

Berörda funktioner: Under servicefönster 2024-04-29 00:00 – 06:00 (CEST) kommer det att utföras en uppgradering av routingplattformen, uppgraderingen innefattar både applikation och operativsystem.

Uppdateringen kommer implementeras på flera noder, men kommer utföras på en nod i taget så funktionalitet fortfarande finns via redundant nod. Med detta kan man stundvis uppleva problem med att skapa och / eller ta emot samtal.

Uppskattad tid är 1h arbete per nod.

Tack för er förståelse.


We would like to inform you about a planned maintenance work that will affect service Dstny mobile operator.

Date and time of maintenance: 2024-04-29 00:00 – 06:00

Affected functions: During service window 2024-04-29 00:00 AM – 06:00 AM (CEST) there will be an upgrade of the routing platform, the upgrade includes both application and operating system.

The update will be implemented on several nodes, but will be performed on one node at a time so functionality is still available via redundant node. With this, you may occasionally experience problems with making and/or receiving calls.

Estimated time is 1h of work per node.

Thank you for your understanding.

Avatar for Willem
Willem
Började kl:

Berörda komponenter
  • Operatörstjänster
    • Dstny